KDO SMO?Smo geodetsko podjetje, ki zaposluje vrhunske strokovnjake z večletnimi izkušnjami s področja geodezije. Predstavniki podjetja Geonaris d.o.o. smo izkušnje in znanja pridobivali v največjem geodetskem podjetju Geodetski zavod Slovenije z več kot 60-letno tradicijo, in sicer na področju zemljiškega katastra in katastra stavb, inženirske geodezije, topografske izmere, raziskovanja in analiz kakovosti katastrskih in drugih geodetskih podatkov, novih izmer in komasacij.

CELOVITO UREJANJE NEPREMIČNINSvetujemo vam pri celovitem urejanju nepremičnin, saj verjamemo, da si želite zagotoviti najvišjo stopnjo pravne varnosti za vaše nepremičnine. Smo pravi naslov za vaše potrebe, saj lahko pri nas naročite vse geodetske storitve zase ali za vašo občino. Na področju urejanja nepremičnin izvajamo celovito upravljanje podatkov o nepremičninah. Pokrivamo vse dejavnosti na področju osnovnih geodetskih del ter topografske izmere: - evidentiranje nepremičnin in vpis le-teh v uradne državne nepremičninske evidence zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, register nepremičnin in zemljiško knjigo.

PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK     

MNENJA NAŠIH STRANK

Fantom želim še veliko poslovnih in strokovnih uspehov, saj so se izkazali kot zelo zanesljiv partner v postopkih, ki jih vodimo za svoje občane.

Robert Špenko, Občina Mengeš
Z družbo Geonaris d.o.o. in njenimi zaposlenimi radi sodelujemo, saj so strokovni, natančni in zanesljivi.

Luka Pust, Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
Geonarisove geodete lahko opišem kot strokovne, pozitivne, energične in prijazne. Všeč mi je tudi njihov odnos do strank in odzivnost.

Damijana Borštnar, DRI d.o.o.
Poslovno sodelovanje, ki temelji na izjemni strokovnosti, profesionalnosti, podjetnosti, natančnosti in zanesljivosti ter poslovni korektnosti do poslovnega partnerja, predstavlja očitno zaščitni znak družbe GEONARIS d.o.o.

Bojan Erlih, MORS
Poslovno sodelovanje s podjetjem GEONARIS d.o.o. lahko opišem kot zelo pozitivno, predvsem zaradi njihove strokovnosti, natančnosti in zanesljivosti ter izjemne odzivnosti do poslovnega partnerja.

Marjan Zorko, TEB d.o.o.
Zaradi vedno pozitivnih in dobrih izkušenj, ki smo jih pridobili pri delu s podjetjem Geonaris d.o.o., lahko priporočamo podjetje Geonaris d.o.o. in njegove strokovnjake vsakomur, ki potrebuje geodetske storitve.

Odvetnica PAVLA SLADIČ ZEMLJAK, odvetnik JORG SLADIČ
S podjetjem GEONARIS d.o.o. imamo zelo dobre izkušnje in njihove storitve lahko priporočamo vsakomur, ki potrebuje geodetske storitve.

LEK d.d., T. Kristan
© Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi