REFERENCE2012, 2013,
2014
OBČINA MENGEŠ geodetske storitve
2011, 2012,
2013, 2014
OBČINA LJUBNO, OBČINA ŠKOFJA LOKA, OBČINA KOZJE, OBČINA ŽELEZNIKI, OBČINA GORNJI GRAD, OBČINA ŠENTJUR OBČINA LUKOVICA OBČINA LUČE odmera dolžinskih objektov,
vpis komunalne infrastrukture v ZKGJI, geodetske storitve 
2012 - 2015 Plinovodi d.o.o. izdelava geodetskih načrtov
2012, 2013 Spl d.d. vzpostavitev etažne lastnine
2011, 2012,
2013, 2014
TE Brestanica, Studio NARIS, Papir servis, CČN Domžale-Kamnik d.o.o., IBE d.d.KPL d.d., Krka d.d., Psihiatrična klinika Ljubljana izdelava geodetskih načrtov
2011, 2012,
2013, 2014
Lek d.d., MORS, URI - Soča ureditev nepremičnin
2011, 2012,
2013, 2014
DRI d.o.o., DARS d.d. (AC Hrastje-Lešnica, Trojane-Blagovica, Šmarje-Sap,…) odmera dolžinskih objektov 
2011 - 2015 Agrarna Skupnost Spodnja Sorica in Zgornja Sorica razdelitev solastnine
2011 Občina Log-Dragomer, Občina Hrpelje-Kozina izdelava idejnega projekta za novo izmero, komasacijo
2012, 2013,
2014
Geodetski inštitut Slovenije, GIC-Gradnje GEA Process Engineering, IMP d.d., Dem d.o.o., Imos-G d.o.o
kontrolne meritve

                                                                            

                  

                                                          

            


                                                                                                      

                                             

                              

                                                           

                            

                                                                                                                                                                                              
PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK     

© Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi