NEPREMIČNINE : INŽENIRSKA GEODEZIJA : GIS : PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN KARTOGRAFIJA


DEJAVNOSTICelovito urejanje nepremičnin

Svetujemo vam pri celovitem urejanju nepremičnin, saj verjamemo, da si želite zagotoviti najvišjo stopnjo pravne varnosti za vaše nepremičnine. Smo pravi naslov za vaše potrebe, saj lahko pri nas naročite vse geodetske storitve zase ali za vašo občino. Na področju urejanja nepremičnin izvajamo celovito upravljanje podatkov o nepremičninah.
Pokrivamo vse dejavnosti na področju osnovnih geodetskih del ter topografske izmere:  evidentiranje nepremičnin in vpis le-tev uradne državne nepremičninske evidence zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, register nepremičnin in zemljiško knjigo.

Zemljiški kataster:
- ureditev, označitev in izravnava meje, določitev zemljišča pod stavbo
- parcelacije (združitev ali delitev parcel)
- komasacija, nova izmera
- sprememba bonitete, vrste in dejanske rabe zemljišča
- odmera dolžinskih objektov (cest, vodotokov, železnic,...)

Kataster stavb in oblikovanje etažne lastnine:
- vpis stavbe v kataster stavb
- sprememba podatkov v katastru stavb

Register nepremičnin:
-urejanje in sprememba podatkov v REN

Zemljiška knjiga:
- ureditev lastništva v zemljiški knjigi

Svetovanje:
- ogled in izmere vseh vrst nepremičnin
PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK   

© Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi