O PODJETJU

Kdo smo

Smo geodetsko podjetje, ki zaposluje vrhunske strokovnjake z večletnimi izkušnjami s področja geodezije. Predstavniki podjetja Geonaris d.o.o. smo izkušnje in znanja pridobivali v največjem geodetskem podjetju Geodetski zavod Slovenije z več kot 60-letno tradicijo, in sicer na področju zemljiškega katastra in katastra stavb, inženirske geodezije, topografske izmere, raziskovanja in analiz kakovosti katastrskih in drugih geodetskih podatkov, novih izmer in komasacij.

Aleš Haberman, univ. dipl. inž. geod. IZS Geo0286 - zemljiški kataster, inženirska geodezija
tel.: 040 / 308 969, epošta: ales.haberman@geonaris.si

Uroš Rijavec, dipl. inž. geod. IZS Geo0345 - zemljiški kataster, kataster stavb
tel.: 041 / 884 122, epošta: uros.rijavec@geonaris.si

Simon Mansutti, univ. dipl. inž. geod. IZS Geo0387 - zemljiški kataster, geografski info. sistemi
tel.: 031 / 708 508, epošta: simon.mansutti@geonaris.si

Slavko Pesjak, univ. dipl. inž. geod., IZS Geo0264 - zemljiški kataster, inženirska geodezija
tel.: 041 / 805 490, epošta: slavko.pesjak@geonaris.si

Petra Zajšek, dipl. inž. geod., mag. prost. načrt. - kartografija, prostorsko načrtovanje
tel.: 040 / 900 915, epošta: petra.zajsek@geonaris.si
PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK     © Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi