NEPREMIČNINE : INŽENIRSKA GEODEZIJA : GIS : PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN KARTOGRAFIJA


GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMITransformacije in pretvorbe prostorskih podatkov
- transformacije podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi (ETRS 89, GK, WGS 84,…)
- pretvorba koordinat (ravninske, kartezične, elipsoidne,…)
- pretvorba podatkov iz različnih formatov (dxf, shp,kml,kmz,…)

Zajem in standardizacija prostorskih podatkov:
- terenski zajem podatkov (GPS, foto,…)
- zajem podatkov (točkovni, linijski, ploskovni)
- pregled in standardizacija podatkov (zložba geodetskih načrtov različnih izvajalcev v enoten standardiziran izdelek)

Kreacija podatkovnih baz in uporaba spletnih aplikacij:
- obstoječe podatke standardiziramo
- ustvarimo bazo podatkov
- uporabnik do podatkov lahko dostopa tudi s spletno aplikacijo, ki mu omogoča pregledovanje le teh
- organiziranost podatkov uporabniku omogoča lažji dostop do podatkov in večjo ažurnost podatkov

Področje, kjer bi lahko uporabili zgoraj omenjeni pristop, je izdelava geodetskih načrtov. Pri izdelavi geodetskih načrtov gre za velike količine podatkov, ki naročnikom poleg osnovnega namena; t. j. pridobivanja dokumentacije, ne pomenijo kaj dosti, če niso ustrezno organizirani. Posebej se problem organiziranosti tovrstnih podatkov pojavlja pri večjih proizvodnih podjetjih, kjer se veliko gradi in preureja infrastrukturo v podjetju.
PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK   

© Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi