NEPREMIČNINE : INŽENIRSKA GEODEZIJA : GIS : PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN KARTOGRAFIJA


INŽENIRSKA GEODEZIJANa področju “Inženirske geodezije” vam ponujamo:
- izdelavo geodetskih načrtov na podlagi terenskih meritev za potrebe prostorskega načrtovanja
- evidentiranje omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture in pomoč pri urejanju lastninskih vprašanj oz. razlastitev, služnosti.

Geodetska dela vezana na gradnjo objektov:

V fazi priprave na gradnjo:
- izdelava geodetskega načrta
- izdelava topografskega načrta
- izdelava zakoličbenega načrta

Med gradnjo objektov izvajamo:
- zakoličenje posameznih delov objekta
- kontrolne meritve med gradnjo
- geodetski nadzor gradnje objekta

Po končani gradnji:
- izdelava geodetskega načrta novega stanja
- kontrolne meritve, opazovanje deformacij in premikov

Izdelava deformacijskih analiz, nulte meritve:
- izdelava projekta opazovanja deformacija in premikov

Svetovanje
PROSTORSKI PORTALI

e-prostor
Geopedia
Urbanizem Ljubljana
Mape katastrov
GERK   


© Geonaris d.o.o. 2015 | Izdelava spletne strani: Geosledi